Derleme

Kök Hücrelerin Dermatolojide Kullanımı
 • Burcu Beksaç
 • Nilsel İlter
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18094d2
Dermatolojideki Yeni İlaçlar: Küçük moleküller Tofasitinib ve Ruksolitinib
 • Özge Gündüz
 • Gonca Elçin
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18093d3
JAK-STAT İnhibitörleri ve Dermatolojide Kullanımları
 • Fatma Aydın
 • Gökhan Şahin
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18091d1
Deri Hastalıklarında Mikolojik Tetkikler
 • Hafize Sav
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17084d3
Kozmetik Dermatolojide Trombositten Zengin Plazmanın Kullanım Alanları
 • Muazzez Çiğdem Oba
 • Zekayi Kutlubay
 • Burhan Engin
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17083d1
Diyet ve Dermatoloji
 • Ümit Türsen
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17083d3
Dermatolojide Gıda Takviyesinin Önemi
 • Burhan Engin
 • Emine Erkan
 • Uğur Çelik
 • Zekayi Kutlubay
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16072d1
Antifungal İlaçların Mantar Hastalıkları Dışındaki Dermatolojik Hastalıklarda Kullanımı
 • Mualla Polat
 • Bengü Tuman
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16071d2
Jonathan Hutchinson ve Dermatoloji
 • Aslı Şahin
 • Mualla Polat
Dermatoz 2015; 6: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz15064d2
Dermatolojide İvermektin Tedavisi
 • Belma Türsen
 • Ümit Türsen
Dermatoz 2015; 6: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz15063d2
Dermatolojide Işık Yayan Diyot (LED)
 • Belma Türsen
 • Ümit Türsen
Dermatoz 2015; 6: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz15062d3
Dermatolojide Leflunomid Kullanımı
 • Belma Türsen
 • Ümit Türsen
Dermatoz 2015; 6: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz15061d1
Dermatolojide Aloe Vera
 • Belma Türsen
 • Ümit Türsen
Dermatoz 2014; 5: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz14054d1
Dermatolojide Rituksimab Kullanımı
 • Belma Türsen
 • Ümit Türsen
Dermatoz 2014; 5: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz14054d2
Dermatolojide Deri Testleri
 • Belma Türsen
 • Ümit Türsen
Dermatoz 2014; 5: 0-0
Dermatolojide Acil Durumlar
 • Belma Türsen
 • Ümit Türsen
Dermatoz 2014; 5: 0-0
Dermatolojide Ozon Tedavisi
 • Zekayi KUTLUBAY
 • Burhan ENGİN
 • Server SERDAROĞLU
 • Yalçın TÜZÜN
Dermatoz 2010; 1: 0-0
Mezoterapide Kullanılan İlaçlar
 • Zekayi KUTLUBAY
 • Burhan ENGİN
 • Server SERDAROĞLU
 • Yalçın TÜZÜN
Dermatoz 2010; 1: 0-0
Sistemik Steoridlerin Yan Etkileri ve Takibi
 • Samet Bayazit
 • Burhan Engin
 • Zekayi Kutlubay
 • Özge Aşkın
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2020; 11: 1-6 DOI: 10.4274/dermatoz.galenos.2019.76486
Dermatolojide Dolgu Uygulamaları ve Komplikasyonları
 • Aslıhan Özge Birben
 • Zekayi Kutlubay
 • Burhan Engin
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2020; 11: 14-20 DOI: 10.4274/dermatoz.galenos.2019.08208
Dermatolojide Kolşisin Kullanımı
 • Emel Eşer
Dermatoz 2020; 11: 27-30 DOI: 10.4274/dermatoz.galenos.2020.09797
Dermatolojide “İnverse” Hastalıklar
 • Ümit TÜRSEN
 • Belma TÜRSEN
Dermatoz 2013; 4: 28-33
Palmoplantar Hastalıklarda Tedavi
 • Tuğba Binarbaşı Akın
 • Server Serdaroğlu
 • Burhan Engin
 • Zekayi Kutlubay
Dermatoz 2019; 10: 75-82 DOI: 10.4274/dermatoz.galenos.2018.43534
Dermatolojide İnterferon Tedavisi
 • Güllü Gencebay
 • Özge Aşkın
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2019; 10: 90-95 DOI: 10.4274/dermatoz.galenos.2019.66376
Dermatolojide “psödo” Durumlar
 • Ümit TÜRSEN
 • Belma TÜRSEN
Dermatoz 2013; 4: 100-110
Dermatolojik Terimlerin ve Hastalık Adlarının Kökenleri
 • Selçuk ÖZYURT
 • Aslı Feride KAPTANOĞLU
Dermatoz 2013; 4: 111-115
Potasyum Iyodür ve Dermatoloji
 • Ümit TÜRSEN
 • Belma TÜRSEN
Dermatoz 2012; 3: 114-119
Dermatolojide Yerel Kapsaisin
 • Ümit TÜRSEN
 • Belma TÜRSEN
Dermatoz 2012; 3: 152-159
Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar
 • Ümit TÜRSEN
 • Belma TÜRSEN
Dermatoz 2013; 4: 153-162

Araştırma

Van Depremi Sonrasında Bölgede Görülen Dermatolojik Hastalıklar
 • Faruk Altun
 • Serap Güneş Bilgili
 • Ayşe Serap Karadağ
 • Ömer Çalka
Dermatoz 2014; 5: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz14053a1

Olgu Sunumu

Erüptif Vellüs Kıl Kisti: Nadir Bir Olgu
 • Özlem Akın Çakıcı
 • Elif Cömert Özer
 • Züleyha Özgen
 • Aslı Feride Kaptanoğlu
 • Beyza Keskin
 • Leyla Cinel
Dermatoz 2019; 10: 96-98 DOI: 10.4274/dermatoz.galenos.2019.25733