Ay: 12 Yıl: 2020
Sayı: 4 Cilt: 11

Derleme

Alopesi Areata: Güncel Gözden Geçirme
  • Ali Türkay
  • Tuğba Kevser Uzunçakmak
  • Burhan Engin
  • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2020; 11: 39-51 DOI: 10.4274/dermatoz.galenos.2021.88598
Saçlı Derinin Malign Deri Tümörleri
  • Güllü Gencebay
Dermatoz 2020; 11: 52-55 DOI: 10.4274/dermatoz.galenos.2021.28291

Olgu Sunumu

Familiyal Glomanjiyomatozis: Olgu Sunumu
  • Dua Cebeci
  • Şirin Yaşar
  • Pembegül Güneş
Dermatoz 2020; 11: 56-60 DOI: 10.4274/dermatoz.galenos.2021.32042

Geri Çekme Notu

Geri Çekme Notu
Dermatoz 2020; 11: 61-61

Dizin

Dizin
Dermatoz 2020; 11: 0-0