Araştırma

Türk Çocuklarında Görülen Saç Hastalıkları: Retrospektif Bir Analiz
 • Ayşe Akbaş
 • Fadime Kılınç
 • İbrahim Yakut
 • Ahmet Metin
Dermatoz 2014; 5: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz14054a1

Olgu Bildirisi

Morfea ve Alopesi Areata Birlikteliği
 • Emine Çölgeçen
 • Sevinç Şahin
 • Kemal Özyurt
 • Selda Seçkin
Dermatoz 2015; 6: 0-0

Derleme

Alopesi Areata: Güncel Gözden Geçirme
 • Ali Türkay
 • Tuğba Kevser Uzunçakmak
 • Burhan Engin
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2020; 11: 39-51 DOI: 10.4274/dermatoz.galenos.2021.88598

Diğer

Ofiyazik Modelli Alopesi Areata Hastalarının Tedavisinde Skuarik Asit Dibütilester'in (Sadbe) Etkinliği
 • Asuman GÜRKAN
 • Server SERDAROĞLU
 • Oya OĞUZ
Dermatoz 2010; 1: 0-0
PsiÇocukluk Çağı Alopesi Areatalı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Serap Güneş BİLGİLİ
 • Ayşe Serap KARADAĞ
 • Serhar Özdemir
 • Ömer ÇALKA
Dermatoz 2012; 3: 127-131