Cilt 1, Sayı 4

Aralık 2010
(1) Araştırma, (3) Olgu Sunumu, (3) Derleme

Araştırma

Anogenital Sigillerde HPV Tip Tayini ve Nüks ile Ilikisinin Arastırılması
 • Server SERDAROĞLU
 • Meltem AKKURT
 • Mert KUŞKUCU
 • Kenan MİDİLLİ
 • Nilgün BAHÇETEPE
 • Gülden YILMAZ
Dermatoz 2010; 1: 0-0

Olgu Sunumu

Infliksimab ile Tedavi Edilen Steroid ve Immünsüpresanlara Dirençli Bir Idiyopatik Piyoderma Gangrenozum Olgusu
 • Özer ARICAN
 • Neşe ÖNVER
 • Ömer YALÇIN
Dermatoz 2010; 1: 0-0
Plantar Ülser Zemininde Skuamöz Hücreli Karsinom Gelisen Bir Lepra Olgusu
 • Ayşe Serap KARADAĞ
 • Necmettin AKDENIZ
 • Ömer ÇALKA
 • İlhan ÇEÇEN
 • İrfan BAYRAM
 • Fethi CEYLAN
Dermatoz 2010; 1: 0-0
Telenjiyektazya Makülaris Eruptiva Perstans Olgusu
 • Ömer ÇALKA
 • Necmettin AKDENİZ
 • Serap GÜNEŞ BİLGİLİ
 • Süleyman ÖZEN
Dermatoz 2010; 1: 0-0

Derleme

Ekstragenital Verrukalarda Topikal Tedavi Seçenekleri
 • Yalçın TÜZÜN
 • Murat KÜÇÜKTAŞ
Dermatoz 2010; 1: 0-0
Yüz Bölgesinde Otolog Yag Transplantasyonu
 • Bilal DOĞAN
 • Özlem KARABUDAK
Dermatoz 2010; 1: 0-0
Dermatolojide Ozon Tedavisi
 • Zekayi KUTLUBAY
 • Burhan ENGİN
 • Server SERDAROĞLU
 • Yalçın TÜZÜN
Dermatoz 2010; 1: 0-0