Olgu Bildirisi

Yüzde Yerleşmiş Benign Likenoid Keratoz

10.15624.dermatoz16074o1

  • Havva Hilal Ayvaz
  • Demet Yılmazer
  • Müzeyyen Gönül
  • Yasemin Akca

Dermatoz 2016;7(4):0-0

Benign likenoid keratoz, liken planus benzeri keratoz olarak da bilinen, derinin malign lezyonlarıyla karıştırılabilen sık bir antitedir. Genellikle 35-65 yaş arası kadınlarda, yüz ve üst gövdede, asemptomatik soliter pembe-kırmızı-kahverengi papül veya hafif endüre plak olarak izlenir.

62 yaşında kadın hasta, kliniğimize sol kaşta üç yıldır olan, asemptomatik kahverengi leke nedeniyle başvurdu. Dermatolojik muayenede sol kaş 1/3 lateralini kapsayan, 2 cm çapında -ortası pembe– kahverengi annüler yama mevcuttu. Lezyonun histopatolojisinde liken planus benzeri dermoepidermal bileşkede lineer lenfosit infiltrasyonu, bazal tabakada dejenerasyon, nekrotik keratinositler saptandı. Klinik ve histopatolojik bulgular eşliğinde benign likenoid keratoz tanısı kondu. Benign likenoid keratoz sık olsa da genellikle göz ardı edilir. Bu olguyu sunarak benign likenoid keratozun, çeşitli malign ve pre-malign lezyonlarla ayırıcı tanıya giren, akılda tutulması gereken bir antite olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: Benign, likenoid keratoz, liken planus benzeri keratoz