Olgu Bildirisi

Skrotum Yerleşimli Sarı Nodüller: İdyopatik Skrotal Kalsinozis

10.15624.dermatoz15063o2

  • Tuğba Kevser Uzunçakmak
  • Necmettin Akdeniz
  • Ayşe Serap Karadağ
  • Mukaddes Kavala
  • Bengü Çobanoğlu

Dermatoz 2015;6(3):0-0

İdyopatik skrotal kalsinozis skrotumda tek veya çok sayıda, farklı boyutlarda, asemptomatik kalsifiye nodüllerle karakterize, nadir görülen, benign bir hastalıktır. Klinik belirtiler genellikle pubertede veya erken erişkinlikte başlar ve bu hastalarda kalsiyum/ fosfor metabolizma bozukluğu sıklıkla eşlik etmez. Histopatolojik bulguları dermiste kalsiyum birikimi ve bunu çevreleyen granülomatöz yabancı cisim reaksiyonu ile karakterizedir. Yirmi üç yaşında erkek hasta iki senedir genital bölgede sayıları yavaşça artan, ağrısız, sarı şişlikler nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Bilinen sistemik hastalık veya aile öyküsü olmayan hastanın skrotal lezyonlarından yapılan eksizyonel biyopsi sonucu kalsinozis ile uyumlu bulundu. Lezyonlarının tamamı cerrahi eksizyon ile çıkarıldı. Hastanın altıncı ay kontrolünde nüks izlenmedi. Hastaların yaşam kalitelerini belirgin etkileyebilen bu benign seyirli hastalığı nadir görülmesi nedeniyle sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: İdyopatik skrotal kalsinozis, kalsifiye nodüller