Olgu Bildirisi

Sefaleksin Kullanımına Sekonder Gelişen Purpurik İlaç Erupsiyonu

10.15624.dermatoz14054o2

  • Ömer Faruk Elmas
  • Okan Kızılyel
  • Handan Bilen
  • Şevki Özdemir
  • Akın Aktaş
  • Mustafa Atasoy

Dermatoz 2014;5(4):0-0

Purpurik ilaç erupsiyonu, çeşitli ilaçlara sekonder gelişen ve purpurik, ekimotik lezyonlarla karakterize bir kutanöz reaksiyondur. Sefaleksin ise birçok enfeksiyöz durumda kullanılabilen birinci kuşak sefalosporin grubu bir antibiyotiktir.

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle oral sefaleksin tedavisi başlanan 64 yaşında kadın hasta, ilaç alımını takiben dört gün sonra gövde arka yüzde belirgin olmak üzere gövde ve üst ekstremitede gelişen, yaygın purpurik ve ekimotik lezyonlar nedeniyle kliniğimize konsülte edildi. Kanama diyatezi ekarte edilen hastaya klinik olarak purpurik ilaç erupsiyonu tanısı konuldu.

Yapılan literatür taramasında sefaleksine bağlı purpurik ilaç erupsiyonu bildirimine rastlanmadı. Tablonun nadir görülmesi nedeniyle olgumuzu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Purpurik ilaç erupsiyonu, sefaleksin, sefalosporin