Olgu Bildirisi

Retiküler Eritematöz Musinozis

10.15624.dermatoz17083o3

  • Filiz Canpolat
  • Serpil Çorum Şirin
  • Havva Hilal Ayvaz
  • Ünsal Han
  • Müzeyyen Gönül

Dermatoz 2017;8(3):0-0

Kutanöz musinozlar, deride veya kıl folikülünde musin birikimi ile seyreden, plak benzeri musinoz veya orta hat musinozu olarak bilinen, nadir bir hastalıktır. Retiküler eritematöz musinozis (REM), primer tip kutanöz musinoz tipi olup özellikle orta yaşlı kadınlarda görülmektedir. Deri lezyonları genellikle göğüste ve sırt orta kısımda görülür. Klinik olarak eritemli, retiküler dağılımlı, portakal kabuğu görünümünde, makül, papül ve plaklar şeklindedir. Antimalaryal ilaçlar REM tedavisinde ilk tercih edilen tedavidir. Hidroksiklorokin ile iyi sonuç alınan REM’li erkek hastayı sunuyoruz. Olgu nadir görülmesi nedeniyle bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Musinoz, eritem