Derleme

Pruritus Skroti

10.15624.dermatoz19102d1

  • Muazzez Çiğdem Oba
  • Yalçın Tüzün

Dermatoz 2019;10(2):0-0

Pruritus skroti skrotuma sınırlı kaşıntıları tanımlamaktadır. İdiyopatik olgularda altta yatan bir sebep bulunmaz iken sekonder pruritus skrotide başta infeksiyonlar, infestasyonlar ve inflamatuvar hastalıklar olmak üzere birçok organik sebep tespit edilebilir. Hastalığın tedavisinde terleme, sıcaklık, okluzyon ve irritasyon gibi tetikleyicilerden kaçınmak için genel önlemler ile birlikte topikal kortikosteroidler ve topikal kalsinörin inhibitörleri başta olmak üzere medikal tedaviler uygulanmalıdır. Bu derlemede pruritus skrotinin etyopatogenez ve tedavisi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Genital, pruritus, skrotum