Olgu Bildirisi

Çocuklarda Nadir Görülen Bir Tırnak Hastalığı: Tinea Unguium

10.15624.dermatoz16074o2

  • Ragıp İsmail Engin
  • Zeynep Kılıç

Dermatoz 2016;7(4):0-0

Onikomikoz; dermatofit veya dermatofit olmayan küf ve mayaların neden olduğu tırnağın mantar infeksiyonları için kullanılan genel bir terimdir. Tinea pedis ve tinea unguium yetişkinlerde en sık görülen kutanöz mantar infeksiyonlarıdır. Ancak erken çocukluk (10 yaş altı) döneminde nispeten nadir olması nedeniyle gözden kaçabilir ya da yanlış tanı alabilir. Biz bu makalede beş yaşında tinea ungium tanısı konan olguyu nadir görülmesi ve uyarıcı olması açısından sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Çocuk hasta, tırnak bozukluğu, tinea unguium