Olgu Bildirisi

Lupus Vulgaris

10.15624.dermatoz16074o4

  • Filiz Canpolat
  • Göknur Bilen
  • Selda Pelin Kartal Durmazlar
  • Fatma Aksoy Khurami
  • Müzeyyen Gönül

Dermatoz 2016;7(4):0-0

Kırkbir yaşında erkek hasta kliniğimize yaklaşık 10 yıldır sol kulakta daha şiddetli olmak üzere her iki kulakta giderek büyüyen kızarıklık ve kabarıklık şikâyetiyle başvurdu. Ek hastalığı olmayan hastanın dermatolojik muayenesinde her iki kulakta eritemli, yumuşak kıvamlı, üzeri yer yer skuamlı, birleşme eğiliminde papül ve tüberkül görüldü. Alınan biyopsinin histopatolojik incelemesinde tüm dermiste lenfositten zengin inflamatuar infiltrat içerisinde, merkezinde nekroz izlenen, histiyositlerden zengin granülom yapıları, granülom odaklarında Langhans tipi dev hücreler ve lenfositler görüldü. Hastaya klinik ve histopatolojik bulgular eşliğinde lupus vulgaris tanısı konuldu ve antitüberküloz tedavi başlandı.

Lupus vulgaris; kronik, progresif, post-primer bir kutanöz tüberküloz formudur. İmmünitesi orta ve yüksek derecede olan kişilerde ortaya çıkar. Klinik olarak lezyon, kırmızımsı kahverengi renkte, asemptomatik, yumuşak kıvamlı ve ülsere olmaya eğilimlidir. İki ay dörtlü (izoniazid, rifampisin, etambutol, pirazinamid) ve yedi ay ikili (izoniazid, rifampisin) tedavi verilir.

Anahtar Kelimeler: Lupus vulgaris, deri tüberkülozu, rifampisin