Olgu Bildirisi

Langerhans Hücreli Histiyositoz: Erişkin Başlangıçlı, Molluskum Kontagiyosum Benzeri Nadir Bir Olgu

10.15624.dermatoz19102o1

  • Beyza Nur Deveci
  • Fatmanur Hacınecipoğlu
  • Selda Pelin Kartal
  • Müzeyyen Gönül
  • Aysun Gökçe

Dermatoz 2019;10(2):0-0

Lang erhans hücreli histiyositoz (LHH) langerhans hücrelerinin klonal bir hastalığı olup erişkinde nadir g örülür. İskelet sistemi, deri, hipofiz bezi ve akciğerler en sık tutulan organlardır. Deri lezyonları farklı klinik görünümlerde karşımıza çıkabilir. Molluskum Kontagiyosum benzeri g örünüm çok nadirdir. Biz, molluskum benzeri lezyonlarla LHH tanısı konulan erişkin olguyu sunuyor, klinik özellikler ve ayırıcı açısından literatürü gözden geçiriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Langerhans hücreli histiyositoz, molluskum kontagiyosum benzeri, erişkin başlangıçlı