Olgu Bildirisi

İdyopatik Unilateral Fasiyal Hiperhidrozis

10.15624.dermatoz18092o3

  • Mustafa Aksoy
  • Yavuz Yeşilova
  • Mehtap Kocatürk
  • Özcan Kocatürk

Dermatoz 2018;9(2):0-0

Lokalize unilateral hiperhidrozis (LUH) vücudun bir tarafında ter bezlerinin aşırı çalışması sonucu görülen bir deri hastalığıdır. Oldukça nadir rastlanan bu hastalığın primer (idiyopatik) ve sekonder (malignensi, travma vs) nedenleri bulunmaktadır. Bu makalede, yüzün sağ tarafında aşırı terlemesi olan ve idiyopatik LUH hastalığı tanısı konulan bir erkek olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lokalize, unilateral, hiperhidrozis.