Olgu Bildirisi

Gecikmiş Bir Tanı: Bowen Hastalığı

10.15624.dermatoz15061o2

  • İbrahim Halil Yavuz
  • Göknur Özaydın Yavuz
  • Ruhiye Cevit
  • Serap Güneş Bilgili

Dermatoz 2015;6(1):0-0

Bowen hastalığı skuamöz hücreli karsinomun in situ varyantıdır. Yaşlı kadınlarda özellikle güneşe maruz kalan alanlarda sık görülür. Tipik Bowen hastalığı iyi sınırlı, yavaş büyüyen eritemli yama ve plaklar olup üzerinde skuam ve kurutlar olabilir. Etyolojisinde rol oynayan faktörler radyasyon (ultraviyole, radyoterapi, fotokemoterapi), karsinojenler (arsenik), immünsupresyon (organ trasplantasyonu sonrası, AIDS) ve viral (HPV) nedenlerdir. Burada geç tanı alan Bowen hastası 72 yaşında kadın hastayı sunduk. Dermatolojik muayenesinde gluteal bölgede 8x5 cm çapında kırmızı-kahverengi, üzeri skuamlı, düzensiz sınırlı plak mevcuttu. Histopatolojisi Bowen hastalığı ile uyumlu idi.

Anahtar Kelimeler: Bowen hastalığı, yassı hücreli karsinom