Olgu Bildirisi

El Sırtında Becker Nevus

10.15624.dermatoz16074o3

  • Mahmut Sami Metin
  • Ömer Faruk Elmas
  • Okan Kızılyel
  • Akın Aktaş

Dermatoz 2016;7(4):0-0

Becker nevus genellikle geç çocukluk ya da ergenlik döneminde ortaya çıkan yamalı hiperpigmentasyon ve hipertrikoz ile karakterize kazanılmış veya doğumsal olabilen hamartamatöz bir lezyondur. Erkeklerde kadınlara göre 4-6 kat daha sık görülür ve genellikle unilateral yerleşimlidir. Lezyonlar en sık üst ekstremitelerde ve gövdede lokalize olabilmekle birlikte skapulalar üzerinde, yüzde ve ön kolda da görülebilmektedir. Bu yazıda sağ el sırtından kola doğru uzanan Becker nevusu mevcut olan 32 yaşında erkek hasta sunulmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla literatürde el sırtında yerleşen Becker nevusu mevcut tek bir vaka bulunması nedeniyle bu olguyu sunmayı uygun gördük.

Anahtar Kelimeler: Becker nevus, el