Dizin

Dizin

Dermatoz 2020;11(4):0-0

2020 Hakem Dizini

Algün Polat Ekinci
Fatma Pelin Cengiz
Özge Askın
Perihan Öztürk
Selda Pelin Kartal

2020 Yazar Dizini

Ali Tanakol ................................................................................................31
Ali Türkay...................................................................................................39
Aslıhan Özge Birben...................................................................................14
Ayşe Serap Karadağ.............................................................................21, 36
Burçe Can Kuru .........................................................................................36
Burhan Engin .................................................................................. 1, 14, 39
Dua Cebeci ................................................................................................56
Ebru Itır Zemheri .......................................................................................21
Ebru Zemheri .............................................................................................36
Emel Eşer...................................................................................................27
Emin Özlü...................................................................................................36
Eylem Emel Arıkan ....................................................................................21
Fatma Etgü ..................................................................................................7
Gülhan Gürel .............................................................................................10
Gülllü Gencebay ........................................................................................52
İrem Nur Durusu .......................................................................................10
Kürşat Göker .............................................................................................24
Mehmet Katırcıoğlu.....................................................................................7
Muazzez Çiğdem Oba ...............................................................................24
Mümtaz Takır ............................................................................................36
Necmettin Akdeniz ..............................................................................21, 36
Özge Aşkın ..................................................................................................1
Pembegül Güneş .......................................................................................56
Samet Bayazit .............................................................................................1
Seçil Soylu .................................................................................................10
Server Serdaroğlu ............................................................................ 1, 14, 39
Şeyma Özkanlı ..........................................................................................21
Şirin Yaşar................................................................................................. 56
Tuba Yiğit...................................................................................................10
Tuğba Kevser Uzunçakmak ..................................................... 21, 31, 36, 39
Zekayi Kutlubay................................................................................ 1, 14, 31

2020 Konu Dizini

Akne/Acne...................................................................................................1
Alopesi areata/Alopecia areata..................................................................39
Antioksidanlar/Antioxidants.......................................................................31
Arteriovenöz malformasyon/Arteriovenous malformation.........................56
Asiklovir/Asiclovir........................................................................................7
Bulguları/Findings......................................................................................39
Cushing/Cushing..........................................................................................1
Depo hastalıkları/Storage disorder.............................................................36
Dermatoloji/Dermatology.......................................................................1, 27
Dermoskopi/Dermoscopy...........................................................................10
Dolgu uygulaması/Filler application...........................................................14
Enflamatuvar deri hastalığı/İnflammatory skin disease..............................21
Erüptif ksantom/Eruptive xanthoma..........................................................24
Estetik/Esthetics.........................................................................................14
Glokom/Glaucoma.......................................................................................1
Glomus/Glomus.........................................................................................56
Granüloma annülare/Granuloma annulare................................................21
Herpes zoster/Herpes zoster.........................................................................7
Hiperlipidemi/Hyperlipidemia.....................................................................24
Hiperlipidemi/Hyperlipidemia.....................................................................36
Hipertrigliseridemi/Hypertriglyceridemia....................................................24
Histiyositoz/Histiocytosis............................................................................36
İzomorfik reaksiyon/Isomorphic reaction...................................................24
İzotretinoin/Isotretinoin.............................................................................21
Köbner fenomeni/Köbner’s phenomenon...................................................24
Kolşisin/Colchicine.....................................................................................27
Komplikasyon/Complication.......................................................................14
Kortikosteroid/Corticosteroids......................................................................1
Kozmetik uygulama/Cosmetic procedure...................................................14
Ksantom/Xanthoma...................................................................................36
Malign deri tümörü/Malignant cutaneous tumours...................................52
Pruritus/Pruritus.........................................................................................21
Saçlı deri/Scalp...........................................................................................52
Sağlıklı çocuk/healthy child..........................................................................7
Sistemik steroid/Systemic steroid.................................................................1
Stria/Stria.....................................................................................................1
Subungual ekzositoz/Subungual exostosis.................................................10
Tedavi/Treatment..................................................................................27, 39
Tendon/Tendon...........................................................................................36
Tırnak/Nail.................................................................................................10
Varisella zoster virüs/Varicella zoster virus...................................................7
Vasküler lezyon/Vascular lesion.................................................................56
Yan etki/Side effect......................................................................................1
Yaşlanma/Aging.........................................................................................31