Olgu Bildirisi

Dermatomiyozit Benzeri Görünüm ile Prezente Olan Psoriasis Olgusu

10.15624.dermatoz15062o1

  • Okan Kızılyel
  • Ömer Faruk Elmas
  • Mahmut Sami Metin
  • Handan Bilen
  • Şevki Özdemir
  • Akın Aktaş

Dermatoz 2015;6(2):0-0

Psoriasis, dünya nüfusunun %2-4’ünü etkileyen, kronik inflamatuar bir dermatozdur. Psoriasisin tipik lezyonu keskin sınırlı eritemli skuamlı plaklardır. Dermatomiyozit ise proksimal kas güçsüzlüğü, özgün deri bulguları ve miyopati ile karakterize nedeni bilinmeyen bir kollajen doku hastalığıdır. Kasların tutulmadığı dermatomiyozitin amiyopatik formu da tanımlanmıştır. Dermatomyozitteki deri lezyonları; Gottron papülleri, heliotropik döküntü, yüzde eritem ve periungual eritemdir. 34 yaşında erkek hasta, her iki el dorsalinde, metakarpofalangeal ve interfalangeal eklem üzerindeki eritemli papüler lezyonlarla başvurdu. Lezyondan dermatomiyozitin Gottron papülleri ön tanısıyla biyopsi alındı. Histopatolojik değerlendirilmesi sonrası hastaya psoriasis tanısı konuldu. Psoriasisin dermatomiyozit benzeri lezyonlar ile prezente olabileceğini ve ayırıcı tanıda histopatolojik incelemenin önemini vurgulamak amacıyla olgumuzu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Dermatomyozit, Gottron papülleri, psoriasis