Derleme

Dermatolojideki Yeni İlaçlar: Küçük moleküller Tofasitinib ve Ruksolitinib

10.15624.dermatoz18093d3

  • Özge Gündüz
  • Gonca Elçin

Dermatoz 2018;9(3):0-0

Dermatolojik hastalıkların oluşumuyla ilgisi olan pek çok sitokin, sinyallerini hücre membranından nükleusa iletimi için transmembranöz sinyal iletim yolaklarından biri olan Janus kinaz (JAK) ile transkripsiyonun sinyal iletimi ve aktivatörü (STAT) yolağını kullanmaktadır. Psoriasis, alopesi areata, vitiligo ve atopik dermatit tedavisinde birinci kuşak JAK inhibitörleri olan Tofasitinib ve Ruksolitinib kullanımıyla ilgili çeşitli çalışmalar bulunmakta olup diğer dermatolojik hastalıklarda kullanımlarıyla ilgili ise vaka raporları mevcuttur. Bu derlemede JAK inhibitörlerinin dermatolojik hastalıklardaki etki mekanizmaları, etkinlikleri, güvenilirlikleri ve yan etkileri tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: JAK inhibitörleri, Tofasitinib, Ruksolitinib, Dermatoloji