Derleme

Dermatolojide Leflunomid Kullanımı

10.15624.dermatoz15061d1

  • Belma Türsen
  • Ümit Türsen

Dermatoz 2015;6(1):0-0

Leflunomid, izokonazol derivesi olup, hastalık modifiye edici antiromatizmal bir ilaçtır. 1998 yılından beri, metotreksata kolay bir alternatif olarak romatoid artrit tedavisinde kullanılmaktadır. Takip eden yıllarda antiviral özellikleri de keşfedilip, poliyomavirus tip BK veya sitomegalovirus infeksiyonlarına karşı tek organ nakillerinde kullanılmaya başlanmıştır. Son yıllarda lenflunomid; atopik dermatit, sistemik lupus eritematosus, Wegener granulomatozu, primer Sjögren sendromu, büllöz pemfigoid, dermatomyozit, sarkoidoz, sistemik skleroz, psoriasis ve psoriatik artrit gibi dermatolojik hastalıklarda kullanılmaya başlanmıştır. Primer etki mekanizması, lenfositlerin klonal çoğalmasında rol oynayan de novo pirimidin sentez yolağında anahtar bir enzim olan dihidroorotat dehidrogenaz enzimini inhibe etmesiyle gerçekleşmektedir. Sitokrom sistemiyle zayıf etkileşimi ve uzun yarılanma ömrü nedeniyle özel durumlarda kullanılabilmektedir. Bu makalede leflunomidin dermatolojide kullanımı ve çeşitli otoimmun hastalıklarda kullanma alanı ile ilgili klinik deneyimler özetlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Leflunomid, deri hastalığı