Derleme

Deri Hastalıklarında Mikolojik Tetkikler

10.15624.dermatoz17084d3

  • Hafize Sav

Dermatoz 2017;8(4):0-0

Deri, saç ve tırnak mantar infeksiyonları dünyada yaygınlaşmakta ve görülme sıklığı artmaya devam etmektedir. Bu infeksiyonları en sık dermatofitler, non dermatofitler, Candida ve Malassezia türleri oluşturur. Fungal infeksiyonların tanısı fiziksel muayene, Wood lambası, derinin mikroskobik incelenmesi ve fungal kültürlerle desteklenerek konulur. Subkutan mikozlar ise, subkutanoz doku ve dermis kısmını içeren nadiren sistemik mikozlarla birlikte görülen fungal infeksiyonlardır. Tanı klinik bulgular, histopatoloji ve etyolojik ajanın kültürü ile yapılır. Elde edilen dermatolojik fizik muayene bulgularının bazı laboratuvar test ve özel inceleme yöntemleriyle desteklenmesi gerekebilir. Pek çok laboratuvar test ve özel inceleme yöntemleri dermatolojik hastalıkların tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Bu çalışmada deri hastalıklarında mikolojik tanı yöntemleri klinik değerlendirmeler için özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dermatoloji, metodlar