Olgu Bildirisi

Akuajenik Siringeal Akrokeratoderma: 4 ve 8 Yaşında Tanı Konulan İki Olgu

10.15624.dermatoz17084o2

  • Ebru Karagün

Dermatoz 2017;8(4):0-0

Edinsel akuajenik keratoderma kısa süreli su teması sonrası oluşan, sıklıkla simetrik ve palmar bölgelere yerleşen, ender bir edinsel palmoplantar keratoderma türüdür. ASA daha sıklıkla adolesan dönemde ve kadınlarda gözlenir. ASA idiyopatik olabileceği gibi kistik fibrozis hastalığına eşlik edebilir ve bazı hastalarda aspirin, indometasin, salazopirin, rofekoksib ve selekoksib gibi bazı ilaçların kullanımı ile ilişkili olabilir. ASA tanısı hasta öyküsü ve klinik bulgularla konulur. Burada; Akuajenik siringeal akrokeratoderma tanısı konulan 4 ve 8 yaşında iki olgu sunulmakta, her yaş grubunda görülebileceğini ve hastalarda KF açısından araştırılmasını vurgulamak amacıyla hastalarımız, hastalığın etyopatogenezi, tanı ve tedavisi literatür eşliğinde gözden geçirilerek sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akuajenik keratoderma, edinsel, idyopatik